Sika Bond NV

Cairan Bonding Agent yang berfungsi untuk menambah daya rekat pada mortardan untuk sambungan pengecoran beton lama dan beton baru.